ماموریت ما

ما قصد داریم با طرح ایده هایی خلاقانه مبتنی بر نگاه سیستمی و همه جانبه گرا، در عرصه های مختلف اقتصادی حضور یابیم تا از این راه توانسته باشیم گامی در جهت توسعه پایدار برداریم. همچنین مشتاق آنیم تا با برقراری روابط با سایر ملت ها و سازمان های بین المللی، نگاه جهانی به مسائل مختلف را در کنار انگاره های داخلی قرار دهیم و از این طریق به رفع تعارض های بی مورد بپردازیم. چنین تلفیقی این امکان را به خواهد داد تا از افقی دورتر به مسائل نگریسته و بتوانیم راه-کارهای مفید و پایدار برای مسائل ارائه دهیم. همچنین استفاده از متخصصان حوزه های مختلف برای همکاری در طراحی و اجرای پروژه ها نه تنها خطر نگاه های تک بعدی و ویرانگر را از میان می-برد بلکه مجموعه را به انتخاب راه های عملیاتی تر و بهتر گسیل می نماید.

این اصول راهبردی در هفت سبک باعث می گردد تا بتوانیم نیرو و توان خود را در راستای رضایت هر چه بیشتر مشتریان به کار بریم. حضور متخصصان گوناگون در این مجموعه باعث می شود امکان طراحی طرح های منسجم و همه جانبه تر برای نیازهای مشتریان فراهم آید و این اطمینان را برای آن ها به وجود آورد که می توانند اهداف گسترده تری را با یک تیر نشانه گیرند.

با تمام این اوصاف آنچه هفت سبک را به عنوان یک شرکت ایده پرداز ممتاز می نماید، گشودن عرصه های جدید در حوزه های گوناگون اقتصادی ، فنی-مهندسی ، فرهنگی ، هنری و … است که با در هم آمیختن زوایای مختلف نگاه به مسائل، ممکن می گردد.