فلسفه ما

توسعه و پیشرفت در عصر اطلاعات نه به واسطه ی سرمایه ی مالی بلکه بر پایه ی سرمایه ی انسانی خلاق رخ می دهد. امروز، عصر کارشناسان و تکنسین های تک دانشی به پایان رسیده است و تمام حوزه های اقتصادی در دنیا به سمت تلفیق تخصص های مختلف برای کارایی بهتر پیش می روند. در عرصه های مختلف تولید، شاهد حضور همزمان متخصصان فناوری، علوم انسانی و هنر هستیم که موجب موفقیت همه-جانبه کار می گردند.

اگر قرار باشد پروژه ای به حرکت درآید، علاوه بر دقت، هماهنگی اجزاء نیز شرط موفقیت آن است. چه بسا طرحی با تمرکز کامل یک متخصص ماهر طراحی گردد و علی رغم شایستگی فنی، در اجرا با شکست روبرو شود. چنین اتفاقی بی شک حاصل یک چیز است؛ نگاه تک بعدی و یک جانبه. این در حالی است که اگر در کنار متخصصان و فعالان هر حوزه اقتصادی، کارشناسانی از سایر بخش ها نیز حضور داشته باشند تا آن طرح را در رابطه اش با مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، فنی، هنری و … بسنجند، جلوی چنین شکست-هایی گرفته خواهد شد. رویکرد همه جانبه باعث خواهد شد تا ناهماهنگی های نظری و عملی پیش از انجام کار سنجیده شده و جلوی اتلاف سرمایه گرفته شود. علاوه بر این در یک سیستم هماهنگ بخش های مختلف همدیگر را تقویت کرده و موجب بهبود کیفی امور خواهند گردید. در آخر نیز این نگاه کل محور موجب معنادار شدن یک پروژه و دوری از منفعت طلبی لجام گسیخته و غیر انسانی خواهد شد چرا که در آن علاوه بر منفعت اقتصادی، ارزش های انسانی نیز لحاظ گردیده است.

با این حال در کشورمان ایران، این تغییر بینش هنوز رخ نداده است و شاهد آن هستیم که بنگاه های اقتصادی به دانش فنی-اقتصادی خود بسنده کرده اند و خود را از نگاه همه جانبه به حوزه های کار محروم نگاه داشته-اند.

در این شرایط اگر چند جوان با تجارب اندوخته نسبتا زیاد در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی دور هم جمع شوند، باید منتظر رخدادی بود. اگر تعریف از خود نباشد، هفت سبک یک رخداد است. رخدادی که کمتر اتفاق می افتد. ما آمده ایم تا امید و نیروی جوانی را با تجربه اندوخته خود و دیگران درآمیزیم. حاصل این پیوستن، قرار است، ایده هایی نو در عرصه های مختلف بیافریند ؛ ایده هایی بدیع و البته کارآمد و مطابق با واقع که حاصل پیوستن متخصصان جوان حوزه های مختلف علوم انسانی، پزشکی، فنی و هنر است.

بر این اساس، خواسته ی هفت سبک، حضوری جوان و خلاقانه در حوزه های اقتصادی گوناگون است. حضوری که هر لحظه از آن با اندیشه ای نو و توجه به ارزش های انسانی همراه باشد.